JUNIBLOG

Donderdag 18 juni 2020

Laatste wijziging gemaakt op 29 maart 2022 door reinedumonde

Disrespecting parents

Ouders die mij niet respecteren of ik die hen niet respecteer? Laten we mal doen, en beide behandelen.

Het eerste is prima toelaatbaar, je bent immers eigendom van je ouders totdat je trouwt, als vrouw. Als man ligt dat iets genuanceerder; je levensdoel is de goede familienaam voortzetten. Dan blijf je dus immer eigendom van je ouders, en bij hun sterven word je je ouders. Ik zeg wel dat dit toelaatbaar is, maar die stelling is verzadigd door het moderne idee dat klapjes en kolenhokken not done zijn. Ik zie daar persoonlijk het probleem niet van in. Disrespecting in de zin van uitschelden, niet voederen en niet verzorgen is wat anders. Kijk, als je moeder je uitscheldt voor vieze hoer, en je bent én net gedoucht én je spendeert je vrije en/of professionele tijd niet als prostituette, dan gaat dat in de richting van respectloosheid. Als je stout geweest bent, is dit uitschelden echter wel altijd af te doen als ‘onmacht vanwege drift’. Kortom, ouders die je respectloos behandelen bestaat eigenlijk niet. Het tweede is ontoelaatbaar, en daar kunnen we ook kort over zijn. Je mag je ouders nimmer het respect dat zij met het verwekken van jou verdiend hebben, ontzeggen. Je dient een ongebreidelde loyaliteit naar je ouders toe te hebben en te uiten. Je dient ze te eren tot ze erbij neervallen. Je moet ervan uitgaan dat zij altijd het beste voor hebben met je, zelfs als je vijfjes haalt, de hond zelfs niets van je moet hebben of influencer bent.

Ik zou een opvoedingsboek moeten schrijven.

Maar morgen niet. Dan hebben we ‘Something that never fails to make you feel better’.

Click like and subscribe and leave a comment. Also, your third recent emoji is your response.

Repliek hier:

%d bloggers liken dit: